Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét előíró rendelkezéseinek (közismertebb nevén „GDPR”). Ennek részeként megújítottuk adatkezelési tájékoztatóinkat.

A legfontosabb változtatások közül kiemelnénk az érintettet megillető, kiszélesedő jogokat:

  • adathordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozás joga,
  • törléshez való jog (elfeledtetés joga),
  • adatkorlátozás joga,
  • hozzáférés joga.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi dokumentumot!

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban kérdésük merül fel, bátran tegyék fel kérdéseiekt az adatvedelem@sapzrt.hu e-mail címen. Panaszaikat kérjük, hogy az info@sapzrt.hu címen elektronikusan, vagy telefonon keresztül szóban, vagy levél formájában vagy személyesen üygfélszolgálatunkon nyújtsák be. Linkre kattintva olvashatja kivonatolt adatvédelmi tájékoztatónkat. egyben tájékoztatjuk, hogy weboldalunk a látogatókról statisztikai jelleggel gyűjt információkat. Sem IP címet, sem egyénb werboldalon megküldött adatot nem tartunk nyilván.

 adatvédelmi_tájékoztató_2018.pdf (382537)