Adatkezelés

2013.06.11 00:00

Adatkezelés, adatvédelem

Az S.A.P. Követeléskezelő Zrt. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az Ügyfélnek a Kft. megbízóihoz benyújtott okiratokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon az Ügyfél által feltüntetett, továbbá az Ügyfél által bármely egyéb formában rendelkezésre bocsátott személyes adatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza követelés kezelési, rendezési, kapcsolatfelvételi célokra, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás céljából, valamint az Ügyféllel kötött szerződésben a Felek részéről felmerülő jogok és kötelezettségek igazolására. Az S.A.P. Követeléskezelő Zrt. a PSZÁF
elnökének 14/2012 (XII.13.) 2013.05.01 ajánlása alapján. a telekommunikációs hálózaton keresztül kapcsolatot teremtő Ügyfél adatait és magát a kommunikációt teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja, ideértve az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetéseket is, feltéve, hogy ehhez az Ügyfél - az S.A.P. Követeléskezelő Zrt.  által a hang- és adatrögzítésről adott megfelelő tájékoztatás alapján - dokumentálható módon hozzájárult (pl.: telefonbeszélgetés megkezdésekor beazonosíthatóságát engedélyezte, születési dátumának bediktálásával).

Az Ügyfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, amelyet az S.A.P. Követeléskezelő Zrt. vele kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. Az adatvédelmi referens elérhetősége:

Név: Pete János

e-mail: adatvédelem@sapzrt.hu