Adatvédelem, GDPR

2021.01.25 10:32

Tisztelt Ügyfelünk!

Ebben az évben is megtettük Adfatvédelmi tájékoztatónk aktualizálását. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét előíró rendelkezéseinek (közismertebb nevén „GDPR”). Ennek részeként megújítottuk adatkezelési tájékoztatóinkat.

A legfontosabb változtatások közül kiemelnénk az érintettet megillető, kiszélesedő jogokat:

  • adathordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozás joga,
  • törléshez való jog (elfeledtetés joga),
  • adatkorlátozás joga,
  • hozzáférés joga.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi dokumentumot!

 adatvédelmi_tájékoztató_2018.pdf (382537)